Spa HKT – Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 34 Đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 948 64 79
Trang web
Vị trí chính xác 119.373.332, 1.084.335.717


Địa chỉ Spa HKT ở đâu?

34 Đường Bà Triệu, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khách sạn Hồng Anh - Xuân An