Spa Thyme – Di Linh – Di Linh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 773/3 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0829 555 579
Trang web
Vị trí chính xác 115.919.536, 1.080.780.911


Địa chỉ Spa Thyme - Di Linh ở đâu?

773/3 Hùng Vương, Di Linh, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Spa Thyme - Di Linh như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Spa Thủy Tiên - Hoà Khánh Bắc