Starbucks Legend

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 109 Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 7303 6566
Trang web starbucks.vn
Vị trí chính xác 20.999.552.599.999.900, 1.058.018.944


Địa chỉ Starbucks Legend ở đâu?

109 Đ. Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Starbucks Legend như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nông thôn the coffee, Ba Mươi Tháng Tư