Sửa chữa laptop 24h Hải Phòng – Sửa chữa máy tính uy tín Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 87 P. Kênh Đ., Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 18000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6556 555
Trang web suachualaptop24hhaiphong.com
Vị trí chính xác 208.350.182, 10.669.128.649.999.900


Địa chỉ Sửa chữa laptop 24h Hải Phòng - Sửa chữa máy tính uy tín Hải Phòng ở đâu?

87 P. Kênh Đ., Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng 18000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa chữa laptop 24h Hải Phòng - Sửa chữa máy tính uy tín Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-19:30], Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-19:30], Thứ Ba:[08:00-19:30], Thứ Tư:[08:00-19:30], Thứ Năm:[08:00-19:30], Thứ Sáu:[08:00-19:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sửa máy tính tại nhà Biên Hòa - Thống Nhất