Sửa chữa máy tính tại đà nẵng – Vinh Quang Computer – Khuê Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 57 Đ. Phan Anh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 527 12 30
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.334.739, 1.082.127.872


Địa chỉ Sửa chữa máy tính tại đà nẵng - Vinh Quang Computer ở đâu?

57 Đ. Phan Anh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa chữa máy tính tại đà nẵng - Vinh Quang Computer như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142199320778e79:0x3b25fb625c370310

Xem thêm:  Sửa và bảo trì máy tính - Dịch vụ IT nhanh nhất - Tin Nhật Huy, Thái Hoà