Sữa chua trân châu Hạ Long – Trần Phú – Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 125 P. Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 099 322 55 17
Trang web business.site
Vị trí chính xác 208.559.508, 1.066.821.645


Địa chỉ Sữa chua trân châu Hạ Long - Trần Phú - Hải Phòng ở đâu?

125 P. Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Sữa chua trân châu Hạ Long - Trần Phú - Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cà phê Container, Bầu Đồn