Sửa Điện Thoại Trung Tín, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 151 Bạch Đằng, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 094 701 17 71
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.380.182.999.999.900, 1.070.669.968


Địa chỉ Sửa Điện Thoại Trung Tín ở đâu?

151 Bạch Đằng, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa Điện Thoại Trung Tín như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-12:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Sửa Macbook, sửa điện thoại quận 10 - Điện Thoại Vui Ba Tháng Hai, Phường 12