Sửa máy giặt tại Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Nguyễn Văn Linh, Ngã 4 Cơ Điện, Nguyễn Văn Linh, An Thái, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 094 770 88 08
Trang web
Vị trí chính xác 208.532.641, 10.665.224.939.999.900


Địa chỉ Sửa máy giặt tại Hải Phòng ở đâu?

Nguyễn Văn Linh, Ngã 4 Cơ Điện, Nguyễn Văn Linh, An Thái, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa máy giặt tại Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty Điện lạnh Nguyên Đức - Khuê Mỹ