Sửa máy tính tại nhà HCM, Phường Nguyễn Cư Trinh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 87a Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71014, Việt Nam
Số điện thoại 093 787 28 77
Trang web saigoncomputer.vn
Vị trí chính xác 107.621.866, 106.688.598


Địa chỉ Sửa máy tính tại nhà HCM ở đâu?

87a Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71014, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa máy tính tại nhà HCM như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00], Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trung Tâm Sửa Chữa Laptop Trịnh Gia, Phước Nguyễn