Sửa máy tính tận nơi tại Đà Nẵng – Hòa Khê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15 Huỳnh Ngọc Huệ, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0356 661 879
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.630.143, 1.081.841.324


Địa chỉ Sửa máy tính tận nơi tại Đà Nẵng ở đâu?

15 Huỳnh Ngọc Huệ, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Sửa máy tính tận nơi tại Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421986dc4a9831:0x1795a91df7d20077

Xem thêm:  Vi Tính Long Tiên, Tân Châu