SỦI CẢO CHỊ ĐẠI

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 690 81 20
Trang web
Vị trí chính xác 208.406.417, 1.066.995.037


Địa chỉ SỦI CẢO CHỊ ĐẠI ở đâu?

12 P. Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của SỦI CẢO CHỊ ĐẠI như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà hàng Ngân Đình, Phường 9