Suối restaurant

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPX4+8X3, Khu Đô Thị Mới, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0388 510 315
Trang web
Vị trí chính xác 208.482.652, 1.067.074.329


Địa chỉ Suối restaurant ở đâu?

RPX4+8X3, Khu Đô Thị Mới, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Suối restaurant như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  74 Foods - Món Ngon Quảng Trị tại Đà Nẵng - Nại Hiên Đông