SUPER BÒ HIỆP THÀNH, Hiệp Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 175 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0888 426 282
Trang web
Vị trí chính xác 109.876.311, 10.665.278.749.999.900


Địa chỉ SUPER BÒ HIỆP THÀNH ở đâu?

175 Nguyễn Văn Tiết, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của SUPER BÒ HIỆP THÀNH như thế nào?

Thứ Bảy:[17:00-22:00], Chủ Nhật:[17:00-22:00], Thứ Hai:[17:00-22:00], Thứ Ba:[17:00-22:00], Thứ Tư:[17:00-22:00], Thứ Năm:[17:00-22:00], Thứ Sáu:[17:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Khu sinh thái ẩm thực Chứa Chan - TT. Gia Ray