Sushi Masa, Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 52 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 379 46 46
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.905.328, 1.066.924.793


Địa chỉ Sushi Masa ở đâu?

52 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi Masa như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00], Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TOKYO Deli, kp5