Sushi Osaka 88, Phường 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4 Đường Hoa Cau, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0833 189 933
Trang web
Vị trí chính xác 107.993.658, 1.066.881.061


Địa chỉ Sushi Osaka 88 ở đâu?

4 Đường Hoa Cau, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi Osaka 88 như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-14:30], Thứ Sáu:[11:00-14:30], Thứ Bảy:[11:00-14:30], Chủ Nhật:[11:00-14:30], Thứ Hai:[11:00-14:30], Thứ Ba:[11:00-14:30], Thứ Tư:[11:00-14:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán ăn Tư Nga, Tân Bình