Sushi Thủ Đức, Tam Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 58 Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 940 75 58
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.865.097.299.999.900, 1.067.469.179


Địa chỉ Sushi Thủ Đức ở đâu?

58 Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Sushi Thủ Đức như thế nào?

Thứ Năm:[10:30-21:30], Thứ Sáu:[10:30-21:30], Thứ Bảy:[10:30-21:30], Chủ Nhật:[10:30-21:30], Thứ Hai:[10:30-21:30], Thứ Ba:[10:30-21:30], Thứ Tư:[10:30-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán Ba Đô - Xuân Hoà