TacoLeo – Mexican Food & Beer, Phường Cô Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 48B Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 711963, Việt Nam
Số điện thoại 090 363 29 07
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.619.875, 1.066.919.131


Địa chỉ TacoLeo - Mexican Food & Beer ở đâu?

48B Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 711963, Việt Nam

Giờ làm việc của TacoLeo - Mexican Food & Beer như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Delicioso - Tacos Fusion - Phường 8