Tâm Cook – Pate Cột đèn Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ C7 P. Trần Huy Liệu, Khu tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0783 112 626
Trang web tamcook.vn
Vị trí chính xác 21.027.481.299.999.900, 10.582.234.679.999.900


Địa chỉ Tâm Cook - Pate Cột đèn Hải Phòng ở đâu?

C7 P. Trần Huy Liệu, Khu tập thể Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Tâm Cook - Pate Cột đèn Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bánh Kem THẢO LINH - Ấp 2