Tẩm Quất hội người mù Hữu Thạch cơ sở 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 643 Đ. Hùng Vương, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 04100, Việt Nam
Số điện thoại 0389 839 909
Trang web
Vị trí chính xác 208.905.639, 1.066.003.348


Địa chỉ Tẩm Quất hội người mù Hữu Thạch cơ sở 2 ở đâu?

643 Đ. Hùng Vương, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 04100, Việt Nam

Giờ làm việc của Tẩm Quất hội người mù Hữu Thạch cơ sở 2 như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Châm Cứu Tại Nhà uy tín Hồ Chí Minh, Phường 19