Tẩm Quất Người Mù – Đăng Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ngõ 49 Vị Hoàng, Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 0834 944 294
Trang web
Vị trí chính xác 20.433.456, 10.617.863.969.999.900


Địa chỉ Tẩm Quất Người Mù - Đăng Minh ở đâu?

Ngõ 49 Vị Hoàng, Lộc Vượng, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Tẩm Quất Người Mù - Đăng Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cơ Sở Massage Thanh Mai, TT. Phú Mỹ