Tanja Resort – An Nhơn Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1530 Street 7, Cho Cu, An Nhơn Tây, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0342 493 505
Trang web
Vị trí chính xác 110.918.619, 10.651.760.809.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Vườn Thác Đá (súối Đá) - ấp cây da