Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1, Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, 5 Nguyễn Tri Phương, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3800 126
Trang web
Vị trí chính xác 208.642.959, 1.066.814.453


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bưu Điện Phan Châu Trinh - Bình Thuận