Tạp hoá Hoà Phương – Triều Thủy

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GJ6H+P88, Triều Thủy, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3860 544
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 165.117.793, 107.628.334


Địa chỉ Tạp hoá Hoà Phương ở đâu?

GJ6H+P88, Triều Thủy, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Tạp hoá Hoà Phương như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-22:30], Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30], Thứ Sáu:[06:30-22:30], Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cơ Sở Hạt Dinh Dưỡng Cô Khuyên, Phường Thống Nhất