Tạp Hóa Hồng Ngọc-chợ Bà Tô, TT. Phước Bửu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 28 Bạch Đằng, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3874 348
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 105.345.277, 1.074.008.065


Địa chỉ Tạp Hóa Hồng Ngọc-chợ Bà Tô ở đâu?

28 Bạch Đằng, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tạp Hóa Hồng Ngọc-chợ Bà Tô như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Khánh Linh - Phường 1