Taxi Tải Đà Nẵng – Bắc Mỹ Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Hàm Tử, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 735 15 11
Trang web
Vị trí chính xác 160.463.312, 1.082.353.437


Địa chỉ Taxi Tải Đà Nẵng ở đâu?

2 Hàm Tử, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Taxi Tải Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219c702a42f41:0xc8787c847923cb83

Xem thêm:  Nhà xe Hải Nam Sài Gòn - Sông Ray - Phường 14