Tecco Do Son Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hon Dau International Tourism, Area 3 Van Huong, Do Son, Hai Phong, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0899 250 085
Trang web teccodosonhotel.com.vn
Vị trí chính xác 206.793.028, 1.068.056.874


Địa chỉ Tecco Do Son Hotel ở đâu?

Hon Dau International Tourism, Area 3 Van Huong, Do Son, Hai Phong, Vạn Hương, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hotel Đức Thành, 7 Phạm Văn Đồng