TexGrill Buffet Restaurant

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 107 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3821 432
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 208.615.095, 1.066.821.769


Địa chỉ TexGrill Buffet Restaurant ở đâu?

107 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của TexGrill Buffet Restaurant như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-23:00], Thứ Ba:[08:00-23:00], Thứ Tư:[08:00-23:00], Thứ Năm:[08:00-23:00], Thứ Sáu:[08:00-23:00], Thứ Bảy:[08:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hikari Food court, Đường Lý Thái Tổ