Thái Phát 2 vườn ươm – Ka Do

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 413 Đường Không Tên, Ka Do, Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 097 537 71 00
Trang web
Vị trí chính xác 11.758.778.999.999.900, 10.852.608.889.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CÂY KIỂNG HOÀI PHƯƠNG - Thạnh Tây