Thẩm Mỹ Viện Ninh Đặng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 145 Đ. Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 432 72 96
Trang web
Vị trí chính xác 20.837.801.199.999.900, 10.667.169.129.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thẩm Mỹ Viện Sài Gòn - Thanh Khê Tây