Thành Đạt 3 Building

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3550 279
Trang web bepeu.com.vn
Vị trí chính xác 208.668.622, 1.066.936.927


Địa chỉ Thành Đạt 3 Building ở đâu?

Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thành Đạt 3 Building như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:30], Chủ Nhật:[08:00-18:30], Thứ Hai:[08:00-18:30], Thứ Ba:[08:00-18:30], Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30], Thứ Sáu:[08:00-18:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  ASC Plus, Phường 22