The Blackout Cocktail Bar – Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 098 819 84 85
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 11.928.505.999.999.900, 10.844.738.849.999.900


Địa chỉ The Blackout Cocktail Bar ở đâu?

Đường 3/4, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của The Blackout Cocktail Bar như thế nào?

Thứ Tư:[16:00-23:00], Thứ Năm:[16:00-23:00], Thứ Sáu:[16:00-23:30], Thứ Bảy:[16:00-23:30], Chủ Nhật:[16:00-23:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[16:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  nhà hàng tiệc cưới Hoàng Hà - Binh Hoà