The Coffee House – Nguyễn Ảnh Thủ – Trung Chánh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 93/5B Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7303 9079
Trang web thecoffeehouse.com
Vị trí chính xác 108.653.426, 1.066.139.613


Địa chỉ The Coffee House - Nguyễn Ảnh Thủ ở đâu?

93/5B Nguyễn Ảnh Thủ, Trung Chánh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Coffee House - Nguyễn Ảnh Thủ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752a112f4abe6b:0x7839cbee601ed7d0

Xem thêm:  The GU Coffee, P