The Coffee House – Trần Hưng Đạo – An Hải Trung

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 461 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7303 9079
Trang web thecoffeehouse.com
Vị trí chính xác 160.643.483, 10.823.013.399.999.900


Địa chỉ The Coffee House - Trần Hưng Đạo ở đâu?

461 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của The Coffee House - Trần Hưng Đạo như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142182cc129438f:0x622e8b771871b1a9

Xem thêm:  Vườn dâu cúc họa mi - Phường 7