The Coffee House – Trần Phú (Hải Phòng)

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15 P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 028 7108 7088
Trang web thecoffeehouse.com
Vị trí chính xác 208.590.913, 10.668.747.189.999.900


Địa chỉ The Coffee House - Trần Phú (Hải Phòng) ở đâu?

15 P. Trần Phú, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của The Coffee House - Trần Phú (Hải Phòng) như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Bay Tea Trảng Bom - Trung Hoà