Thế giới công nghệ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 120 P. Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 6609 888
Trang web
Vị trí chính xác 208.564.048, 10.668.343.159.999.900


Địa chỉ Thế giới công nghệ ở đâu?

120 P. Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế giới công nghệ như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH - Đức Hòa Hạ