Thế Giới Sữa Ngọ Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ngọ Dương, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2299 596
Trang web thegioisua.com
Vị trí chính xác 20.880.940.499.999.900, 10.655.065.309.999.900


Địa chỉ Thế Giới Sữa Ngọ Dương ở đâu?

Ngọ Dương, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thế Giới Sữa Ngọ Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng 117, Phú Cường