The Habour Cocktail-Lounge

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 22 Khu tập thể Lâm Tường, P. Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0822 522 922
Trang web thehabourhp.business.site
Vị trí chính xác 208.497.129, 10.667.418.789.999.900


Địa chỉ The Habour Cocktail-Lounge ở đâu?

22 Khu tập thể Lâm Tường, P. Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của The Habour Cocktail-Lounge như thế nào?

Chủ Nhật:[17:00-03:00], Thứ Hai:[17:00-03:00], Thứ Ba:[17:00-03:00], Thứ Tư:[17:00-03:00], Thứ Năm:[17:00-03:00], Thứ Sáu:[17:00-03:00], Thứ Bảy:[17:00-03:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Dalat Family Hostel - Ward 6