The Mira Central Park Hotel – Tân Tiến

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1806 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 8870 999
Trang web themiracentralpark.com.vn
Vị trí chính xác 109.597.973, 10.683.336.829.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà nghỉ Bảo Hân, Dương Minh Châu