THE WHITE CAFE – Vĩnh Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 18B Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 090 564 80 80
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.457.774.399.999.900, 1.075.817.491


Địa chỉ THE WHITE CAFE ở đâu?

18B Nguyễn Huệ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của THE WHITE CAFE như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hope Coffee - Bình Dương