Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, TT. Long Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RXMC+XX2, TT. Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3700 897
Trang web
Vị trí chính xác 108.348.819, 1.069.723.824


Địa chỉ Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức ở đâu?

RXMC+XX2, TT. Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-11:30], Thứ Sáu:[06:00-11:30], Thứ Bảy:[06:00-11:30], Chủ Nhật:[06:00-11:30], Thứ Hai:[06:00-11:30], Thứ Ba:[06:00-11:30], Thứ Tư:[06:00-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Bảo Tích, Bầu Lâm