Thiền viện Viên Không, TX Phú Mỹ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tóc Tiên, TX Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 724 97 46
Trang web vienkhong.org
Vị trí chính xác 105.567.197, 1.071.232.474


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Chùa Chánh Giác - An Tây