Thiết kế – Thi Công Kiến trúc, Xây Dựng & Nội Thất Nam Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 157 Đào Nhuận, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 298 33 39
Trang web ogonoithatnamhai.business.site
Vị trí chính xác 208.307.494, 1.066.878.062


Địa chỉ Thiết kế - Thi Công Kiến trúc, Xây Dựng & Nội Thất Nam Hải ở đâu?

157 Đào Nhuận, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thiết kế - Thi Công Kiến trúc, Xây Dựng & Nội Thất Nam Hải như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Đồ Nội Thất & Gia Dụng - Thuận Hoà