Thu mua phế liệu tại TPHCM – Trung Ý, Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Đường số 31, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 686 33 35
Trang web thumuaphelieutrungy.com
Vị trí chính xác 107.363.795, 106.712.446


Địa chỉ Thu mua phế liệu tại TPHCM - Trung Ý ở đâu?

12 Đường số 31, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thu mua phế liệu tại TPHCM - Trung Ý như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty TNHH Bến Cát Xanh - Mỹ Phước