thư viện sách hay, Bến Nghé

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CTy chứng khoán Bản Việt, 8st floor, 111a Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3914 3588
Trang web sites.google.com
Vị trí chính xác 107.799.024, 10.669.579.739.999.900


Địa chỉ thư viện sách hay ở đâu?

CTy chứng khoán Bản Việt, 8st floor, 111a Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của thư viện sách hay như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thư Viện Tỉnh Lâm Đồng - Phường 3