Thư viện tỉnh Đồng Nai – Tân Phong

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3917 457
Trang web thuviendongnai.gov.vn
Vị trí chính xác 109.580.378, 10.682.750.279.999.900


Địa chỉ Thư viện tỉnh Đồng Nai ở đâu?

1 Đ. Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Thư viện tỉnh Đồng Nai như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[07:00-11:30], Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Thư viện tỉnh Tiền Giang - Phường 4