Thực Phẩm Sạch – AN TÍN Food

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 28 P. Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 483 60 05
Trang web
Vị trí chính xác 20.828.836.199.999.900, 1.067.009.179


Địa chỉ Thực Phẩm Sạch - AN TÍN Food ở đâu?

28 P. Cát Bi, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Thực Phẩm Sạch - AN TÍN Food như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Gạo, An Hoà