Thúy Ốc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 276 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 18000, Việt Nam
Số điện thoại 0705 642 085
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 20.845.093.199.999.900, 1.066.857.794


Địa chỉ Thúy Ốc ở đâu?

276 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 18000, Việt Nam

Giờ làm việc của Thúy Ốc như thế nào?

Thứ Bảy:[13:30-23:30], Chủ Nhật:[13:30-23:30], Thứ Hai:[13:30-23:30], Thứ Ba:[13:30-23:30], Thứ Tư:[13:30-23:30], Thứ Năm:[13:30-23:30], Thứ Sáu:[13:30-23:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Quán ăn gia đình bò tơ Minh Đào - Long Thành Nam