Thủy Tiên Building, Phường 5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 84 Trần Phú, Phường 5, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 413 59 91
Trang web
Vị trí chính xác 103.643.963, 1.070.623.749


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Park View Hotel - Phước Mỹ