TIAMO CLUB

Thông tin chi tiết

Địa chỉ TIAMO CLUB, TT. Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 623 55 55
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 209.211.167, 10.668.028.269.999.900


Địa chỉ TIAMO CLUB ở đâu?

TIAMO CLUB, TT. Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của TIAMO CLUB như thế nào?

Chủ Nhật:[20:30-02:00], Thứ Hai:[20:30-02:00], Thứ Ba:[20:30-02:00], Thứ Tư:[20:30-02:00], Thứ Năm:[20:30-02:00], Thứ Sáu:[20:30-02:00], Thứ Bảy:[20:30-02:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  La Maison 1888 - Bãi Bắc