Tiệm bánh Đỗ Quyên – Hòa Khê

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 89 Mai Xuân Thưởng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0777 841 019
Trang web
Vị trí chính xác 160.624.485, 1.081.926.905


Địa chỉ Tiệm bánh Đỗ Quyên ở đâu?

89 Mai Xuân Thưởng, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh Đỗ Quyên như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421982f95d8601:0x19c670c8b9c26436

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Thiên Hương - Trung An